Arantzazu y parque natural de Aizkorri-Aratz, historia, arte y excursiones

arantzazu-aizkorritxiki

La editorial Sua ha publicado “Arantzazu y parque natural de Aizkorri-Aratz” un espectacular libro dedicado al popular santuario guipuzcoano y a su extremadamente bello entorno. A lo largo de sus 128 páginas transmite al lector todo lo que Arantzazu significa para la historia, el arte, la espiritualidad y el patrimonio natural de Euskal Herria.

El libro consta de tres apartados. El primero está dedicado al santuario, cuya historia repasa desde sus orígenes legendarios hasta la epopeya que supuso su recreación a mediados del siglo XX como icono del arte vasco contemporáneo. Episodios sorprendentes como la quema del santuario por los liberales o la difusión de la devoción por la Virgen de Arantzazu por América completan un capítulo histórico evocador.

Esta parte del libro cuenta con un cuidado reportaje fotográfico obra del especialista Raúl Esteban. El fotógrafo ha captado en imágenes todo el caudal estético que dimana del santuario, hasta conformar un bello discurso gráfico sobre todos los iconos artísticos de Arantzazu.

El segundo apartado se centra en el parque natural de Aizkorri-Aratz, del que el santuario es la principal puerta de acceso. Nos guía por su laberinto de montañas y barrancos, nos descubre sus tesoros subterráneos, sus majadas pastoriles y sus reductos de naturaleza salvaje. Fauna y flora desfilan ante nuestros ojos dando vida a una orografía tan caprichosa como bella.

Finalmente, el libro se completa con cinco rutas montañeras por los alrededores de Arantzazu para descubrir los rincones imprescindibles: Urbia, Aizkorri, la sierra de Aloña, el paso de San Adrian… Los textos del libro han sido escritos por Argiñe Areitio, Txusma Perez Azáceta y Hektor Ortega.

Cuidada presentación, fotografías extraordinarias y textos tan sugerentes como amenos se estructuran hasta conformar un libro que entra por los ojos para dejar huella.

This slideshow requires JavaScript.

“Arantzazu y parque natural de Aizkorri-Aratz”, historia, artea eta txangoak

arantzazu-aizkorritxiki

Sua Edizioak-ek “Arantzazu y parque natural de Aizkorri-Aratz” liburu ikusgarria plazaratu du. Santutegi ospetsua eta haren inguruan zabaltzen den natur eremu joria islatu ditu 128 orrialdeetan barrena. Irakurleak bertan aurkituko du Arantzazuk Euskal Herriaren historiari, arteari, izpiritualtasunari eta natur ondareari egindako ekarpen oparoa.

Hiru atal ditu liburuak. Lehenengoa santutegiari lotu zaio, hasi legenda zaharrekin eta buka euskal arte garaikidearen ikonoarekin. Bost mendeko historia luzeko pasadizo gogoangarriak edo harrigarriak azalduko dira orriadeotan barrena, dela liberalek komentuari su eman ziotenekoa, dela Ameriketan Arantzazuko Ama Birjinak isetu duen debozioa.

Atal horretako argazkiak Raúl Esteban espezialistak egin ditu. Gau eta egun zelatatu ditu Arantzazuko bazterrak, haren arimari darion edertasun estetikoa bere horretan islatu arte. Irudi zoragarri horien bidez santutegiko ikono artistiko guztiekin txundituta geratuko gara.

Bigarren atala Aizkorri-Aratz parke naturalari dagokio, Arantzazu baita bertara sartzeko ate nagusia. Testuak mendi eta sakan nahaspil zoro horretan gidatuko gaitu, baita lur azpiko altxorrak, saroiak, oihanak eta natura gordinik non gorde diren argitu ere. Fauna eta landaredia gure begien aurretik igaroko dira orografia bihurri eta eder hori bizitzaz zipriztinduz.

Liburua ixteko bost ibilbide aukeratu dakartza Arantzazu ondoko mendialdea ondo ezagutzeko: Urbia, Aizkorri, Aloña, San Adrian/Lizarrate… Liburuko pasarte idatziak Argiñe Areitiori, Txusma Perez Azácetari eta Hektor Ortegari zor zaizkio.

Maketazio txukuna, argazki liluragarriak eta testu irakurterrazak eta jostariak dira begietatik sartu eta ariman oinatz sakona lagako digun liburu honen osagaiak.

This slideshow requires JavaScript.